Vítejte u nás dnes je: 

http://peso.kvalitne.cz

Home page


SEKCE

Home

..........

Car radio

..........

..........

GSM "mobil"

..........

..........

..........

PlayStation

..........

..........

..........

..........

..........

..........

peso.kvalitne@atlas.czReklama

Nechci to! Ale musí být!


Car radio
Ukázky "kalkulátorů" pro autorádia. Nyní možnost i dle "Serial Number".
Jedná se o modely FORD a Blaupunkt.

GSM "mobil"
Něco málo obrázků a staršího software.

PlayStation
MODCHIP - foto osazení - jiné úpravy ...

Upozornění:
Zákon o právu autorském (z. 121/2000 Sb), § 43 říká:
(1) Do práva autorského neoprávněně též zasahuje ten, kdo vyvíjí, vyrábí, nabízí k prodeji, pronájmu nebo půjčení, dováží, rozšiřuje nebo využívá pro dosažení majetkového prospěchu poskytováním služeb nebo jiným způsobem pomůcky zamýšlené k odstranění, vyřazení z provozu nebo omezení funkčnosti technických zařízení nebo jiných prostředků k ochraně práv.
(2) Za jiné prostředky podle odstavce 1 se považují jakýkoli postup, výrobek nebo součástka vložené do postupu, přístroje nebo výrobku, jež mají předcházet, omezit nebo zabránit neoprávněnému zásahu do práva autorského k dílu, které je zpřístupňováno jen s použitím kódu nebo jiným způsobem umožňujícím odkódování.


Nabídka - Poptávka

- náměty

- příspěvky

- funkční odkazy

- odzkoušený SW

- spolupráci

peso.kvalitne@atlas.cz